Βρίσκεστε εδώ ...

Το Φροντιστήριο Μας ...

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ελένη Λιά

 
Φροντιστήριο Αγγλικών στην περιοχή Αφάντου Ρόδου.

Επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη διδασκαλία και την καλύτερη δυνατόν προετοιμασία των παιδιών στις εξετάσεις φροντίζουμε ώστε:
- Να ανανεώνουμε συνεχώς το διδακτικό υλικό
- Να παρέχουμε δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία
- Να είμαστε σε συνεχή επαφή με τους γονείς
 
Τμήματα Μαθημάτων :
- Τμήματα για όλα τα επίπεδα ( από Junior A έως Proficiency )
- Τμήματα για ενήλικες 
- Ιδιαίτερα Μαθήματα

 


 

Τιμές :
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική κατάσταση, φροντίζουμε ώστε οι τιμές μας να είναι προσιτές. Οι γονείς δεν πληρώνουν τίποτα για την εγγραφή του παιδιού/ των παιδιών τους στο φροντιστήριο μας.

Επίσης παρέχουμε τις εξής εκπτώσεις:
- Έκπτωση σε δύο η περισσότερα αδέλφια 
- Έκπτωση σε κάθε μαθητή μας που θα φέρει φίλο ή συγγενή στο φροντιστήριο (η έκπτωση ισχύει και για τους δύο μαθητές για ένα χρόνο)
- Έκπτωση σε κάθε καινούργιο μαθητή για το πρώτο χρόνο (ισχύει για μαθητές όλων των επιπέδων)