Βρίσκεστε εδώ ...

Σχετικά με τις Τιμές και Εκπτώσεις

Τιμές :

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική κατάσταση, φροντίζουμε ώστε οι τιμές μας να είναι προσιτές. Οι γονείς δεν πληρώνουν τίποτα για την εγγραφή του παιδιού/ των παιδιών τους στο φροντιστήριο μας.

 

Επίσης παρέχουμε τις εξής εκπτώσεις:

 - Έκπτωση σε δύο η περισσότερα αδέλφια

 - Έκπτωση σε κάθε μαθητή μας που θα φέρει φίλο ή συγγενή στο φροντιστήριο  (η έκπτωση ισχύει και για τους δύο μαθητές για ένα χρόνο)

 - Έκπτωση σε κάθε καινούργιο μαθητή για το πρώτο χρόνο (ισχύει για μαθητές όλων των επιπέδων)